???Zvuk

Vežba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na dugme "Proveri".
   kretanjem      materije      talasima      tečne      zvučni   
Zvuk nastaje .
Prenosi se , nazivamo ih talasi.
Prenose se kroz čElektromagnetni talasi vrste, i gasovite .